KOMPONENTOMFATTNING

Garantin upphör automatiskt när bilen når en ålder av 12 år

eller har rullat mer än 15 000 mil.

Punkt 1-28 gäller 12 / 24 månader från leveransdatum beroende på din längd av garantin.

Uppgraderingsmöjligheter finns, tala med er säljare för mer information.

Självrisk: Ingen självrisk vid godkänd reklamation.

Reparationstak på 29 500 SEK inkl. moms per skada.

Garantin avser fel på följande komponenter på bildelen under respektive rubrik:

1.Motorelektronik: Motorstyrenhet. ECU eller motsvarande.

2.Styrsystem: Servopump, rattstång och styrväxel. Ej elektronik

3.Bromssystem: Huvudbromscylinder, bromsservo, bromskraft förstärkare och bromsvätskebehållare.

4.ABS-system: ABS-hydraulaggregat och databoxen för ABS-systemet.

5.Elsystem: Startmotor och generator.

6.Insprutningssystem: Temperaturgivare, pulsgivare, atmosfärtryck-givare och luftmassemätare.

7.Turboaggregat: Aggregatens inre rörliga delar.

8.Bränslesystem: Bränslepump i tank, tryckventiler och tankarmatur.

9.Drivlina: Drivaxlar och kardan. Ej trasiga gummidamasker, hardy  skiva eller stödlager.

10.Luftkonditionering: Kompressor, kondensor och databox.

11.Airbagsystem: Samtliga airbagar, sensorer och databox.

12.Kupéelektronik: Elhissar, centrallås, blinkerssystem, farthållare i standardutförande. 

13.Avgassystem: Avgasrör, ej katalysator/partikelfilter.

14.Koppling: Slavcylinder, huvudcylinder, kopplingswire och kopplingslager.

15.Kylsystem till motor: Kylare, kylfläktmotor och tempgivare.

16.Material: Förbrukningsmaterial i samband med garantireparation

Garantin avser fel på följande komponenter på bodelen under respektive rubrik:

 1. Elcentral: Elcentralen för 12V samt 220V
 2. Kylskåp: samtliga tekniska delar, ej plastfack eller liknande
 3. Frys: samtliga tekniska delar, ej plastfack eller liknande
 4. Spis: samtliga delar
 5. Mikrougn: samtliga delar
 6. Cirkulationspump: samtliga delar
 7. Varmvattenberedare: samtliga delar 
 8. Värmeenhet: samtliga delar
 9. Gasolregulator: samtliga delar
 10. Tankgivare för vattensystem: samtliga delar
 11. Kontrollpaneler: samtliga delar
 12. Luftkonditionering: Kompressor, kondensor och kretskort

Giltighetskrav:

Fordonet ska vara skött enligt tillverkarens föreskrifter. Fordonet måste godkännas av en

Fragus GoSafe-återförsäljare vid tidpunkten för tecknandet. Garantin kan överlåtas vid

försäljning till privatperson men garantin upphör automatiskt om fordonet exporteras,

säljs till utomstående fordonshandlare eller via förmedlare.

Vänligen se garantivillkor på kommande sida.

 

 

GENERELLA VILLKOR 

SJÄLVRISK 

Ingen självrisk utgår vid skada. Reparationstak på 29 500 SEK inkl. moms. 

Aktsamhetskrav 

Fordonsägaren måste ovillkorligen kontakta Fragus omgående när det uppstår fel eller skada

som kan komma att omfattas av garantin. 

LÖPTID

Garantins giltighetstid står skriven på respektive garantibevis. 

REPARATION

Vid garantireparation åtgärdas skadan till att motsvara ursprungligt skick, alldeles innan

skadetillfället. Varje skada skall av verkstad skriftligen anmälas till Fragus via vår hemsida.

Därefter anvisar Fragus den verkstad som skall utföra garantireparationen. Om reparation

utförs utan Fragus skriftliga medgivande betalar Fragus inte reparationskostnaden. Garantin

omfattar inte fel som förelåg vid leverans eller felsökningskostnad på fel som inte omfattas av

garantin. 

SKÖTSEL

För att garantin skall vara giltig måste fordonet vara skött och skötas enligt tillverkarens

föreskrifter. Under perioden för garantins giltighet skall service och eventuella

garantireparationer utföras av säljande företag eller av Fragus anvisad verkstad. Allt

underhåll skall vara fackmannamässigt utfört och skall ovillkorligen dokumenteras i fordonets

original servicebok som på anmodan av Fragus skall kunna uppvisas vid skadetillfälle.

Garantin omfattar ej skador uppkomna genom användning av komponenter som avviker från

fordonets seriemässiga utförande. Delar som kan förväntas slitas som en del av fordonets

normalfunktion omfattas ej av garantin. 

UNDANTAG

Garantin omfattar ej; Hög oljeförbrukning, kedjor med tillhörande komponenter såsom

kedjespännare eller dylikt. Nycklar/fjärrkontroller med tillhörande elektronik. Kablar,

kontakter, underhållnings-/kommunikations-/ navigationsutrustning. Skador som uppkommit

genom yttre påverkan, överhettad motor, sotavlagringar, tävlingskörning, sabotage,

oaktsamhet, brand, stöld, korrosion, läckage, kollision eller normalt slitage exempelvis leder,

trasiga lampor, belysning, dioder, displayer och dylikt. Fordon avsedda för yrkesmässig trafik

omfattas ej av denna garanti. Har fordonet gällande maskinskadeförsäkring betalar Fragus

självrisken för fordonsägaren om skadan omfattas av garantivillkoren. Garantin omfattar inga

kringkostnader såsom hyrfordon, taxi, hotell etc. 

ÖVRIGA VILLKOR

Den dag Fragus mottager skadeanmälan anses vara den dag då skadan har inträffat. Inför

utlandsresa, kontakta Fragus för genomgång av garantivillkor utomlands. Samtliga tecknade

garantiavtal är knutna till respektive fordon och följer fordonet vid försäljning med undantag

att vid försäljning eller överlåtelse till fordonshandlare/fordonsmäklare eller vid export upphör

garantin. Garantiavtalet är gällande från det att fordonsägaren mottagit garantibevis med

villkor utsända av Fragus samt att premien är betald på förfallodatum. 

FORDONSMODELLER

Uppdaterad lista finner ni på www.fragus.com.
Fordonet skall vara testat och godkänt av Fragus auktoriserad återförsäljare (Camper Pro). Kontakta vår tekniska avdelning för

ytterligare information på +46 31 27 70 40. 

Vänligen observera att detta är en beskrivning av garantiprodukten, fullständiga villkor

sänds tillsammans med garantibevis.